STRONA GŁÓWNA

Kto może zostać
stypendystą?


Egzaminy
i organizacje


Partnerzy

 


Inne stypendia (naukowe, artystyczne)

 

Wyższe uczelnie, których w Stanach Zjednoczonych jest blisko 5000, każdego roku przeznaczają część swojego budżetu na opłacanie studiów dla obcokrajowców. Oferowane stypendia pomagają w pokryciu wysokich kosztów nauki i pobytu w USA.

Należy pamiętać, że samo stypendium nie jest jedynym elementem jaki należy brać pod uwagę przy wyborze szkoły. Stypendium jest jednym z narzędzi, które może spowodować, że studia w USA staną się możliwe do zrealizowania.

Jeśli zamierzasz uczyć się w USA i wyróżniasz się w jednej z poniższych dziedzin, wypełnij formularz zgłoszeniowy:

1)  

Jeśli jesteś uczniem szkoły średniej: Kandydaci do prywatnych szkół średnich (tylko te przyznają stypendia) mogą ubiegać się o pomoc stypendialną z tytułu sytuacji ekonomicznej. Kandydat musi udowodnić, że nie jest w stanie pokryć kosztów nauki w prywatnej szkole średniej. Jednak zdolności sportowe, artystyczne, literackie, naukowe oczywiście mają znaczenie. Osoby o różnych talentach i zainteresowaniach mają większe szanse otrzymania stypendium niż osoby występujące o nie tylko ze względu na sytuację ekonomiczną.

2)  

Studenci szkół wyższych na poziomie "Undergraduate" (pierwsze 4 lata studiów, prowadzące do uzyskania tytułu 'Bachelor'): mogą ubiegać się o stypendia naukowe, artystyczne, sportowe

-  

Stypendia naukowe: większość szkół oferuje pomoc naukową utalentowanym studentom, nie wszystkie jednak udzielają jej zagranicznym studentom; konkurencja o te stypendia jest największa i najtrudniej je uzyskać.

-  

Stypendia artystyczne (muzyka, sztuka i inne): szkoły często mają swoje chóry, programy muzyczne, aktorskie, plastyczne. Kandydaci, którzy przejawiają talent w tych właśnie dziedzinach i mogą wykazać się osiągnięciami, mają szansę na pomoc stypendialną.

-  

Stypendia sportowe - omówione szczegółowo w "Stypendia sportowe".

3)  

Szczególnie popularne są stypendia na poziomie studiów "Graduate" - podyplomowych oraz doktoranckich.

 

Osoby, które uzyskały tytuł magistra w Polsce mają szansę na uzyskanie asystentury, polegającej na wypełnianiu obowiązków asystenta danego profesora, uczeniu przedmiotów na poziomie "undergraduate" lub uczestnictwie w różnych projektach. Z tytułu asystentury studenci otrzymują stypandia pokrywające czesne oraz miesięczną pensję na koszty związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem.

Ponadto na studiach na poziomie 'Undergraduate' i 'Graduate' istnieje szansa ubiegania się o tzw. Stypendia bytowe: wiele uczelni oferuje stypendia tym studentom, których fundusze nie pozwalają na opłacenie kosztów związanych z nauką i utrzymaniem.


KONTAKT

Strona zaprojektowana dla rozdzielczości 1024x768 pikseli